Terug naar overzicht

Coaching Delft

Er wordt tegenwoordig zoveel gesproken over het fenomeen ‘coaching’, dat je je kunt afvragen of dit een voorwaarde is voor persoonlijke ontwikkeling. Het korte antwoord op deze vraag is: natuurlijk niet. We leren als mens vooral van bepaalde gebeurtenissen en de interactie met anderen. Die laten ons zien waar de uitdagingen liggen en wat we te leren hebben. Hiervoor heb je niet per se een coach nodig. Het leven klopt vanzelf op onze deur. Vaak doordat alles om ons heen voortdurend verandert en wij als mens vooral geneigd zijn om te leunen op onze oude routines. Er komt dan een moment dat een aanpassing van ons gedrag onvermijdelijk is.

Waarom toch kiezen voor een coach?

Als coach kunnen wij het leerproces versnellen. We hebben niet alleen de nodige psychologische kennis maar zijn als mens zelf ook ervaringsdeskundig. We zijn erin getraind om goed te observeren en te zien welke dynamiek een gewenste verandering in de weg kan zitten. Tijdens een coachingssessie krijg je veel meer feedback dan in alledaagse situaties. Je leert over je eigen gedrag, de functionaliteit ervan en technieken die helpen om met meer plezier je doelen te bereiken. Een prettige bijkomstigheid is dat het even helemaal over jou mag gaan zonder je zorgen te maken of je niet te veel tijd in beslag neemt van de ander. Veel mensen ervaren dit als quality time.

Waarom coaching bij Aletta Wubben?

De coachvragen waarmee we werken zijn uiteenlopend. Ze kunnen gaan over persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerking, teams, work-life-balance, conflicten en wat dies meer zij. Er is binnen ons team uiteenlopende deskundigheid aanwezig en er kan ook in het Engels worden gecoacht. De professionals in ons team verschillen qua persoonlijkheid en deskundigheid. Een ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal vakspecialisten die hart hebben voor mens en organisatie. Met zichzelf als studieobject, is niets menselijks hen vreemd. We werken veel voor academici, technische bedrijven en overheidsinstanties maar ook voor andere organisaties. Het netwerk van de freelance coaches in ons team is zeer uiteenlopend.

Hoe is de werkwijze?

Wanneer je contact opneemt, zullen we je een intakeformulier toesturen. Op basis van deze informatie maken we een inschatting welke coach het beste past bij de vraag. Deze coach zal je vervolgens uitnodigen voor een intakegesprek. Dit gesprek is vooral bedoeld om de leerdoelen te verkennen en te kijken of er een klik is met de coach. Zo niet, dan kan kosteloos een gesprek worden gevoerd met een van de andere coaches. Vervolgens gaat er een offerte uit waarbij we in de regel uitgaan van 5 sessies. We werken niet volgens een stramien of een vaste systematiek. Natuurlijk brengen wij onze kennis en ervaring in, maar daarnaast geloven we dat we het meest effectief zijn door goed aan te sluiten bij de coachee om te zien welke thema’s relevant zijn en welke methoden het meeste effectief zijn.

Contact

Op onze website kun je meer informatie vinden over onze dienstverlening en ook zien welke coaches bij ons werkzaam zijn. Mocht je vragen hebben, neem contact op zonder ergens aan vast te zitten. We zijn te bereiken via: www.alettawubben.nl informatie@alettawubben.nl Telefoon: 015-2569971.


Meer informatie?


 

Referentie


Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Creatie & realisatie The MindOffice