Terug naar overzicht

Prof. dr. Joanne van der Leun

Prof. dr. Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. In deze hoedanigheid houdt zij zich bezig met onderzoek naar migratie en criminaliteit, waaronder illegale migratie en aanverwante onderwerpen. In het najaar van 2008 volgde zij de training ‘Coachend begeleiden van promovendi’ bij Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling.

‘De aanleiding om deze training te volgen was mijn benoeming tot hoogleraar in april 2008. Het ligt in de lijn der verwachting dat ik de komende tijd meer promovendi zal begeleiden. Daarnaast heb ik ‘gewone’, jongere onderzoekers onder me die ook begeleiding nodig hebben. Ik had behoefte aan meer houvast bij de begeleiding. Deze pilottraining leek me een goed idee. De timing kwam me eigenlijk heel slecht uit, maar ik ben er toch maar ingesprongen. En daar heb ik geen spijt van.

‘De training bleek zeer zinvol. Om te beginnen was het een prettige groep van ongeveer 10 cursisten. Een aantal deelnemers was afkomstig van de Faculteit Sociale Wetenschappen. 
Dat was voor mij extra prettig omdat ik zelf vanuit de sociale wetenschappen in de criminologie terecht ben gekomen; bij Rechten neem ik altijd enigszins een tussenpositie in.

‘Het was een heel opbouwende training, met veel oefeningen in gesprekstechnieken. De deelnemers kregen uitgebreide feedback, van de trainer en van de groep. Dat werkte heel goed. Dat vond ik heel belangrijk, om ook van anderen feedback te krijgen. 
Daarnaast was er veel gelegenheid tot het inbrengen van casussen. Dat heb ik ook gedaan en de uitkomst daarvan was zeer verrassend. Je komt los van je normale routine en gaat situaties anders bezien. In feite leert deze training je met een frisse blik kijken.

‘Door de training heb ik inzichten verworven waarmee ik in de praktijk aan de slag kan. Zo heb ik bijvoorbeeld veel geleerd over de verschillende fasen in een promotietraject. Voorheen had ik me niet gerealiseerd dat begeleiding in de beginfase van een promotietraject iets heel anders vraagt dan in het midden en aan het einde. In de training werd dat op een zeer verhelderende manier belicht.

‘De cultuur binnen universiteiten is dikwijls competitief en gericht op zelfstandigheid. Een promovendus moet het vaak maar gewoon zien te redden. En natuurlijk zijn er altijd wetenschappers die het glansrijk doorstaan en komen boven drijven. 
Ik ben zelf promovendus geweest en, net als anderen in de groep, denk je dan wel eens: “ik heb ’t zelf ook allemaal moeten uitzoeken en waarom kunnen zij dat dan niet?” 
Maar dat is geen juiste starthouding. Het is goed om kritisch te kijken naar de wijze waarop we onze begeleiding vormgeven. Het is gewoon heel belangrijk voor het succes van je onderzoek.’

Februari 2009Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Creatie & realisatie The MindOffice