Terug naar overzicht

Prof. dr. ir. Roel van de Krol

Prof. dr. ir. Roel van de Krol is universitair docent bij de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Hij geeft leiding aan een klein onderzoeksteam binnen de afdeling DelftChemTech, waar o.a. onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om waterstof als schone brandstof te benutten. Onlangs volgde Roel de training ‘Promovendi op koers’ bij Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling. ‘Deze training helpt echt bij het voorkomen van ellende met je aio’s.’ Een terugblik.

‘In mijn team werken op dit moment drie promovendi en een postdoc. Mijn eigen ervaringen - als promovendus en postdoc – helpen mij voor een deel bij de begeleiding van deze medewerkers. En zolang een promotietraject soepel verloopt, is er niets aan de hand. Maar vaak ontstaat in het traject een moment waarop het minder gaat. Daarom leek de training ‘Promovendi op koers’ bij Aletta Wubben mij wel zinvol.
Een universitair docent wordt niet specifiek opgeleid om promovendi te begeleiden. Omdat je zelf in een bepaald vakgebied gepromoveerd bent, krijg je op een gegeven moment zo’n baan en word je geacht leiding te geven en promovendi te begeleiden. Nu zal de een dat van nature beter kunnen dan een ander, maar ik denk dat iedereen er bij gebaat is om daarin een wat formelere training te krijgen.

Gesprekstechnieken
Ik vond het vooral nuttig om meer te leren over gesprekstechnieken. Tijdens de training hebben we geoefend in het afstand nemen in een gesprek. Als projectleider ga je met promovendi vaak diep op de inhoud in. Soms verlies je dan uit het oog hoe het op het persoonlijke vlak met die promovendus gaat. Ik heb geleerd dat het raadzaam is om af en toe een stap terug te doen en te kijken wat er in zo’n gesprek gebeurt. Voor een wetenschapper is het verleidelijk om zich te laten meeslepen in de inhoudelijke aspecten van het onderzoek. Nu dwing ik mijzelf om soms even afstand te nemen.

Wederzijdse verwachtingen
Daarnaast heb ik een aantal praktische tips gekregen die ik direct kan toepassen. Tegenwoordig voer ik in de beginfase van een onderzoek een gesprek met de promovendus over onze wederzijdse verwachtingen. Het spreekt van zelf dat het goed begeleiden van promovendi in ieders belang is. De gevolgen van een problematisch promotietraject zijn ronduit dramatisch: natuurlijk voor de promovendus zelf. Maar ook voor de projectleider, die in heel vervelende situaties terecht kan komen.
Daarom is het belangrijk om mogelijke problemen bijtijds te signaleren en te voorkomen. Aan het eind van het eerste onderzoeksjaar is sprake van een go/no go beslissing. Dat is een cruciaal moment waarop je beslist of je met deze promovendus doorgaat. De training is erop gericht hoe je in een vroeg stadium goed met je promovendus kunt omgaan. Bijvoorbeeld door tussentijds wederzijdse verwachtingen uit te spreken, zodat je goed voorbereid bij dat go/no go moment aankomt.

Eye opener
Wat ik echt een eye opener vond, is het feit dat medewerkers gevoelig zijn voor de stemmingen van hun leidinggevende. Andersom is dat veel minder het geval. Als ik een dag chagrijnig ben, weet mijn hele team dat. Terwijl ik er niet zoveel van merk, als een promovendus een mindere dag heeft. Dit had ik mij in het geheel niet gerealiseerd. Toen dit tijdens de training ter sprake kwam, herkende ik het direct. Vooral omdat ik zelf ook gevoelig ben voor de stemmingen van mijn leidinggevende.
Zo waren er meer herkenningspunten. Een belangrijk pluspunt van de training is dat deze gevolgd wordt met gelijkgestemden. Door het horen van de ervaringen van je peers blijkt dat anderen ook tegen zaken aanlopen. Bepaalde situaties blijken heel universeel voor te komen. Een aantal onderwerpen tijdens de training vond ik redelijk voor de hand liggend. Maar ook dan is het goed om met je neus op de feiten gedrukt te worden. Want weten is niet hetzelfde als toepassen.

Juli 2008Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Creatie & realisatie The MindOffice