Terug naar overzicht

Dr. David Heyne

Dr. David Heyne is Universitair Hoofddocent Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden. Hij onderzoekt o.a. de effectiviteit van behandelplannen voor schoolweigeraars; in het bijzonder bij adolescenten die angstig zijn om naar school te gaan. Onlangs volgde hij de training ‘Coachend begeleiden van promovendi’ bij Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling.

‘Vanuit mijn vakgebied geloof ik in de voortdurende ontwikkeling van mensen, altijd.
Ik bedoel dat mensen zich altijd blijven ontwikkelen, of althans dat zij dat zouden moeten doen. Daarom zag ik ook een kans voor mijzelf, toen de mogelijkheid tot het volgen van de training ‘Coachend begeleiden van promovendi’ zich voordeed.

‘Om in één woord samen te vatten wat deze training mij gebracht heeft: bewustwording.
Bewustwording van je eigen manier van begeleiding geven. Als wetenschapper leer je dingen along the way, gaandeweg gedurende je ontwikkeling als onderzoeker. Sommige dingen doe je goed, andere minder goed. Dat geldt ook voor het begeleiden van aio’s. Deze training helpt je om op verschillende momenten in kaart te brengen wat je sterke kanten zijn, maar ook wat de valkuilen zijn in de wijze waarop je leiding geeft.

‘Bij de theorie over het situationeel begeleiden werd ingezoomd op het ontwikkelingsniveau van de aio en zijn betrokkenheid in relatie tot het onwikkelingstraject dat deze aflegt. Ik doel dan op de faseringen van een promotietraject in combinatie met het soort begeleiding dat de promovendus op een gegeven moment nodig heeft. Van sturend naar meer ondersteunend.
De begeleiding van aio’s is in bepaalde opzichten vergelijkbaar met de manier waarop wij in onze afdeling werken met ouders van adolescenten met problemen. Ouders zijn geholpen om te zien dat soms een meer steunende rol nodig is, en dat soms ouders beter kunnen overstappen naar een rol die ook sturend is. Ook de begeleiding van een aio wisselt per taak, per doel, per eigenschappen van de aio. Dat was voor mij een belangrijk inzicht.

‘Binnen mijn onderzoeksproject begeleid ik twee aio’s. De training maakt me ervan bewust telkens weer te kijken naar de actuele situatie. Hoe zit het met de vaardigheden van deze aio, met die taak, in deze fase van het onderzoek? Ik zie nu meer de samenwerking tussen de persoon, de context en de fase van het promotietraject.

‘Ik vond de manier waarop coach Noëlle van der Hagen de training deed echt heel goed. Zij zorgde voor een veilige sfeer binnen de groep, van begin tot eind. Over sterke kanten gesproken: het is echt Noëlle’s kracht om een veilige setting te creëren waarin de deelnemers gestimuleerd worden om open en eerlijk te zijn. Zo wordt het ook makkelijk om feedback te geven.

‘Ook stimulerend waren de vele oefeningen. Voor het oefenen inclusief rollenspel werd een ervaren actrice ingezet, die zich snel in een rol kon inleven. Hierdoor konden we oefenen in een realistische setting. Dat heeft heel veel opgeleverd. Deze training vormt een goede combinatie van theorie en praktijk. Met het accent iets meer op oefening ontstond wat mij betreft een goede mix.

‘Ik heb zelf mijn PhD - in Clinical Child and Adolescent Psychology - gehaald bij Monash University in Melbourne, Australië. Promoveren in Australië is anders dan in Nederland. Een PhD kandidaat in Australië wordt nog steeds als student gezien. In Nederland is het meer een medewerker, inclusief salaris en verantwoordelijkheden. Daarnaast heb je in Australië geluk als je een beurs kunt krijgen, maar er zijn wel meer promotieplekken. In Nederland is het aantal plaatsen geringer; daarom is er meer competitie om als aio een plek te krijgen, omdat het echt een functie is. Ook ligt in Nederland de nadruk op het publiceren van een aantal artikelen, terwijl het in Australië meer gaat over het schrijven van één groot volume. Dus het proces van promoveren is anders. Ook in die zin heb ik veel baat gehad bij deze training.’

Februari 2009Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Creatie & realisatie The MindOffice